سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

خوراک ها

خوراک کوبیده

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۸۰,۰۰۰

خوراک جوجه بدون استخوان

مكان گيرنده
ریال ۹۸۰,۰۰۰

خوراک لقمه

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۰۰,۰۰۰

خوراک نگینی

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۷۰,۰۰۰

خوراک وزیری

مكان گيرنده
ریال ۱,۵۷۰,۰۰۰

خوراک بختیاری

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰

خوراک برگ

مكان گيرنده
ریال ۲,۲۵۰,۰۰۰

خوراک سلطانی

مكان گيرنده
ریال ۲,۸۴۰,۰۰۰

سیخ کوبیده

مكان گيرنده
ریال ۵۹۰,۰۰۰

سیخ گوجه

مكان گيرنده
ریال ۵۰,۰۰۰

دریایی

خوراک ماهی سرخ شده

مكان گيرنده
ریال ۲,۲۸۰,۰۰۰

خوراک ماهی کباب

مكان گيرنده
ریال ۲,۲۵۰,۰۰۰

خوراک ماهی سوخاری

مكان گيرنده
ریال ۲,۳۲۰,۰۰۰

خوراک میگوسوخاری

مكان گيرنده
ریال ۱,۷۰۰,۰۰۰

خوراک میگوپفکی

مكان گيرنده
ریال ۱,۶۷۰,۰۰۰

خوراک میکس دریایی

ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰

چلوماهی سرخ شده

ریال ۲,۴۸۰,۰۰۰

چلوماهی سوخاری

ریال ۲,۵۲۰,۰۰۰

چلوماهی کباب

ریال ۲,۴۵۰,۰۰۰

چلومیگوپفکی

ریال ۱,۸۵۰,۰۰۰

چلومیگوسوخاری

ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

چلومیکس دریایی

مكان گيرنده
ریال ۲,۶۰۰,۰۰۰

چلوماهی سرخ شده(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۵۵۰,۰۰۰

چلوماهی کباب (بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۵۲۰,۰۰۰

چلوماهی سوخاری(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۵۹۰,۰۰۰

چلومیکس دریایی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۲,۶۷۰,۰۰۰

چلومیگوپفکی(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۹۲۰,۰۰۰

چلومیگوسوخاری(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۹۷۰,۰۰۰

سالاد و پیش غذا

ماست ساده

مكان گيرنده
ریال ۱۷۰,۰۰۰

ماست موسیر(چکیده)

مكان گيرنده
ریال ۳۰۰,۰۰۰

ماست خیار

ریال ۳۰۰,۰۰۰

سالادفصل

ریال ۳۰۰,۰۰۰

سالادشیرازی

ریال ۳۰۰,۰۰۰

زیتون پرورده

ریال ۳۰۰,۰۰۰

ترشی انبه

ریال ۳۰۰,۰۰۰

خرماارده

مكان گيرنده
ریال ۲۲۰,۰۰۰

خرماشیره

مكان گيرنده
ریال ۲۲۰,۰۰۰

سوپ روز

ریال ۲۳۵,۰۰۰

سالادسزار

ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰

سالاداندونزی

ریال ۴۵۰,۰۰۰

سالادشوید

ریال ۴۵۰,۰۰۰

سالادماکارونی

ریال ۴۵۰,۰۰۰

کیک یخچالی

ریال ۵۰۰,۰۰۰

چیزکیک

مكان گيرنده
ریال ۶۰۰,۰۰۰

تیرامیسو

ریال ۵۵۰,۰۰۰

پان اسپانیا

مكان گيرنده
ریال ۴۵۰,۰۰۰

دسر بزرگ کرم وانیلی

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

دسر بزرگ کرم شکلاتی

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

دسر بزرگ کرم وانیلی_کاراملی

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

ترشی مخلوط

مكان گيرنده
ریال ۱۵۰,۰۰۰

کشک و بادمجان

مكان گيرنده
ریال ۴۰۰,۰۰۰

سالاد الویه

مكان گيرنده
ریال ۴۵۰,۰۰۰

دسر عربی-نسکافه ای

مكان گيرنده
ریال ۶۰۰,۰۰۰

دسرعربی-نسکافه ای

مكان گيرنده
ریال ۶۰۰,۰۰۰

دسر کارامل -شکلاتی

مكان گيرنده
ریال ۶۰۰,۰۰۰

چیز کیک اورئو

مكان گيرنده
ریال ۶۰۰,۰۰۰

چیز کیک لوتوس

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

سرویس قاشق وچنگال

مكان گيرنده
ریال ۱۰

مابه التفاوت برنج ایرانی

مكان گيرنده
ریال ۷۰,۰۰۰

غذای روز

چلوساده

ریال ۳۰۰,۰۰۰

چلوایرانی

ریال ۳۵۰,۰۰۰

خوراک قیمه

ریال ۷۶۵,۰۰۰

خوراک قورمه سبزی

ریال ۸۳۰,۰۰۰

خوراک قیمه بادمجان

ریال ۷۷۵,۰۰۰

خوراک مسمابادمجان

ریال ۵۱۰,۰۰۰

خوراک قلیه ماهی

ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰

خوراک قلیه میگو

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۶۵,۰۰۰

خوراک کرفس

مكان گيرنده
ریال ۵۰۰,۰۰۰

خوراک بامیه

مكان گيرنده
ریال ۴۹۰,۰۰۰

خوراک خورشت قیمه نثار

ریال ۷۵۵,۰۰۰

خوراک اسپایسی

ریال ۰

خوراک مرغ سس پز

مكان گيرنده
ریال ۹۰۰,۰۰۰

خوراک مرغ فرپز

مكان گيرنده
ریال ۸۵۰,۰۰۰

خوراک مرغ دودی

مكان گيرنده
ریال ۹۰۰,۰۰۰

خوراک مرغ مجلسی

ریال ۷۹۰,۰۰۰

خوراک فسنجان

ریال ۸۳۵,۰۰۰

خوراک بندری

ریال ۹۰۰,۰۰۰

خوراک اکبرجوجه

مكان گيرنده
ریال ۱,۵۵۰,۰۰۰

خوراک گوشت سرخ شده تشریفات

مكان گيرنده
ریال ۸۹۰,۰۰۰

خوراک گوشت گوسفندی

ریال ۰

خوراک ماهیچه

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

خوراک گردن

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

چلوخورشت قیمه

مكان گيرنده
ریال ۹۶۵,۰۰۰

چلوخورشت قورمه سبزی

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۳۰,۰۰۰

چلوخورشت قیمه بادمجان

مكان گيرنده
ریال ۹۷۵,۰۰۰

چلومسمابادمجان

ریال ۶۹۰,۰۰۰

چلوگوشت سرخ شده

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۷۰,۰۰۰

چلوخورشت فسنجان

ریال ۱,۰۱۰,۰۰۰

چلوخورشت قیمه نثار

مكان گيرنده
ریال ۹۵۵,۰۰۰

چلوقلیه

ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰

چلوخورشت کرفس

مكان گيرنده
ریال ۵۶۰,۰۰۰

چلوقلیه میگو

مكان گيرنده
ریال ۱,۲۶۵,۰۰۰

زرشک پلوبامرغ

ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

چلومرغ فرپز

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۵۰,۰۰۰

چلومرغ مجلسی

مكان گيرنده
ریال ۹۷۰,۰۰۰

چلومرغ دودی

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

چلوقارچ ومرغ

مكان گيرنده
ریال ۵۹۰,۰۰۰

چلواکبرجوجه

ریال ۱,۷۴۰,۰۰۰

چلواسپایسی

مكان گيرنده
ریال ۰

چلوگوشت گوسفندی

ریال ۰

چلوگوشت بندری

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

چلوگردن بابرنج ساده

مكان گيرنده
ریال ۲,۰۲۰,۰۰۰

گردن پلو

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۵۵,۰۰۰

دوپیازه دنده باپلوعربی

ریال ۱,۴۷۰,۰۰۰

استانبولی

مكان گيرنده
ریال ۸۵۰,۰۰۰

عدس پلوباگوشت

ریال ۸۶۰,۰۰۰

هواری ماهی

مكان گيرنده
ریال ۷۱۰,۰۰۰

ماکارونی

ریال ۸۹۰,۰۰۰

هواری میگو

مكان گيرنده
ریال ۹۶۰,۰۰۰

هواری گوشت

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۹۰,۰۰۰

بریانی مرغ

مكان گيرنده
ریال ۶۰۰,۰۰۰

دوپیازه میگو

مكان گيرنده
ریال ۳,۶۷۵,۰۰۰

دمپخت گوشت گوسفندی

مكان گيرنده
ریال ۹۱۰,۰۰۰

بریانی گوشت

ریال ۱,۵۳۰,۰۰۰

گبولی مرغ

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۴۰,۰۰۰

گبولی گوشت(گوساله)

ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

چلوماهیچه بابرنج ساده

مكان گيرنده
ریال ۲,۰۲۰,۰۰۰

خورشت قیمه (بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۳۵,۰۰۰

خورشت قورمه سبزی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰

خورشت قیمه بادمجان (بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۴۵,۰۰۰

قلیه ماهی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۷۰,۰۰۰

چلوخورشت کرفس(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۶۴۰,۰۰۰

مسمابادمجان (بابرنج ایرانی)

ریال ۷۶۰,۰۰۰

چلوخورشت فسنجان(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۰۸۰,۰۰۰

قلیه میگو(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۳۳۵,۰۰۰

گوشت بندری(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰

زرشک پلو(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰

چلومرغ دودی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰

مرغ فرپز(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰

چلواکبرجوجه(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۸۱۰,۰۰۰

چلواسپایسی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۰

گوشت گوسفندی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۰

چلوماهیچه(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۲,۱۱۰,۰۰۰

گوشت سرخ شده(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۴۰,۰۰۰

چلوبامیه(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۶۴۰,۰۰۰

چلو گردن (بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۲,۱۱۰,۰۰۰

چلوخورشت قیمه نثار(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۲۵,۰۰۰

چلوقارچ ومرغ(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

مرغ مجلسی(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۰۴۰,۰۰۰

خوراک دودی

مكان گيرنده
ریال ۷۹۰,۰۰۰

چلو بامیه ساده

مكان گيرنده
ریال ۵۶۰,۰۰۰

زرشک پلو با برنج ایرانی

ریال ۱,۰۴۰,۰۰۰

لوبیا پلو

مكان گيرنده
ریال ۳۴۰,۰۰۰

چلو گوشت گوسفندی

مكان گيرنده
ریال ۰

چلوقلیه ماهی

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۳۰,۰۰۰

خوراک قارچ و مرغ

مكان گيرنده
ریال ۵۵۰,۰۰۰

چلوقارچ و مرغ

مكان گيرنده
ریال ۶۱۰,۰۰۰

چلوقارچ و مرغ با برنج ایرانی

مكان گيرنده
ریال ۶۵۰,۰۰۰

فِـر پـز

لازانیا

مكان گيرنده
ریال ۹۸۵,۰۰۰

ته چین مرغ

مكان گيرنده
ریال ۹۶۵,۰۰۰

کباب ها

چلوکباب کوبیده

ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰

چلوکباب جوجه بدون استخوان

ریال ۱,۱۸۰,۰۰۰

چلوکباب لقمه

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰

چلوکباب وزیری

ریال ۱,۷۷۰,۰۰۰

چلوکباب برگ

ریال ۲,۴۵۰,۰۰۰

چلوکباب سلطانی

ریال ۳,۰۴۰,۰۰۰

چلوکباب نگینی

ریال ۱,۸۷۰,۰۰۰

چلوکباب بختیاری

ریال ۱,۹۶۰,۰۰۰

چلوکباب کوبیده (بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰

چلوجوجه(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۲۵۰,۰۰۰

چلوکباب لقمه(بابرنج ایرانی)

مكان گيرنده
ریال ۱,۹۷۰,۰۰۰

چلوکباب برگ(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۵۲۰,۰۰۰

چلوکباب نگینی(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۹۴۰,۰۰۰

چلوکباب وزیری(بابرنج ایرانی)

ریال ۱,۸۴۰,۰۰۰

چلوکباب سلطانی(بابرنج ایرانی)

ریال ۳,۱۱۰,۰۰۰

چلوکباب بختیاری(بابرنج ایرانی)

ریال ۲,۰۳۰,۰۰۰

خوراک جوجه چینی

مكان گيرنده
ریال ۱,۱۶۰,۰۰۰

چلو جوجه چینی

مكان گيرنده
ریال ۱,۳۶۰,۰۰۰

جوجه چینی با برنج ایرانی

مكان گيرنده
ریال ۱,۴۳۰,۰۰۰

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

ریال ۱۹۰,۰۰۰

دلسترقوطی

مكان گيرنده
ریال ۱۵۹,۰۰۰

نوشابه بطری

ریال ۱۰۹,۰۰۰

دوغ بطری

ریال ۱۲۹,۰۰۰

نوشابه شیشه ای

مكان گيرنده
ریال ۱۵۹,۰۰۰

دلسترشیشه ای

مكان گيرنده
ریال ۱۲۰,۰۰۰

آب معدنی کوچک

ریال ۵۰,۰۰۰

آب معدنی بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۸۰,۰۰۰

نوشابه بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۲۹۵,۰۰۰

دوغ بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۳۵۰,۰۰۰

دلستربزرگ

مكان گيرنده
ریال ۲۹۹,۰۰۰

جک وستر

ریال ۳۵۰,۰۰۰

بوم بوم

ریال ۳۷۵,۰۰۰

هایپ

ریال ۵۱۹,۰۰۰

ردبول

مكان گيرنده
ریال ۵۸۹,۰۰۰

ویتامین سی بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۶۹۰,۰۰۰

نوشیدنی ارگانیک

ریال ۱۷۰,۰۰۰

تست

مكان گيرنده
ریال ۱

نوشیدنی شیشه ای

ریال ۱۶۵,۰۰۰

کوکا خانواده

ریال ۲۹۶,۰۰۰

میراندا خارجی

مكان گيرنده
ریال ۲۶۰,۰۰۰

شانی

مكان گيرنده
ریال ۲۴۵,۰۰۰

نوشابه کوکا قوطی

مكان گيرنده
ریال ۱۹۰,۰۰۰

کوکای خانواده

مكان گيرنده
ریال ۲۹۶,۰۰۰

پپسی خانواده

مكان گيرنده
ریال ۲۹۶,۰۰۰

کوکای بطری

مكان گيرنده
ریال ۱۰۹,۰۰۰

نوشابه دیوو

ریال ۲۶۰,۰۰۰

لیموناد بزرگ

مكان گيرنده
ریال ۲۶۵,۰۰۰

کوکا قوطی مینی

مكان گيرنده
ریال ۱۳۰,۰۰۰